Utveckling av processer och flöden

Vad gör vi

Tillsammans med medarbetarna visualiserar vi verksamhetens värdedrivande processer!

Om du önskar kan processutvecklingen byggas ihop till ett verksamhetsledningssystem, som stödjer mallar, checklistor och nedbrytning av mätetal. Det stödjer verksamheten i det dagliga arbetet och underlättar introduktionen för nyanställda.

En visualiserad process skapar förutsättningar för kommunikation om förbättringar utifrån en gemensam bild.

Det skapar delaktighet och möjlighet till förändring. Genom att mäta och följa upp med mätetal och indikatorer, skapas förutsättningar att styra mot önskat resultat.

Vilket kundvärde ger det?

Det utvecklar verksamheten, sparar både tid och kostnader. Kvaliteten höjs och kund-och medarbetar nöjdheten höjs.

Genom att mäta, kan trender och framgångsfaktorer identifieras!

Hur är det kopplat till i2i – modellen?

Med stöd av modellen identifierar vi värdedrivande processer.

I ett verksamhetsledningssystem finns huvudprocesser, ledande och styrande processer samt stödprocesser. 

 

Tjänster

  • Workshop för visualisering av verksamhetens processer
  • Intergrerat verksamhetsledningssystem
  • Målnedbrytning till processer
  • i2i – Indicator
i2i Network VLS i2i Network VLS, exempel på verksamhetsledningssystem