Utveckling av projektprocesser

Vad gör vi

Vi visualiserar projektprocesser tillsammans med medarbetarna. Vi ser till att öka delaktighet, förståelse och möjligheten att förbättra verksamhetens projektprocesser.

En visualiserad processbild kan kommuniceras i projektorganisationen, till kunder, inhyrd personal och nyanställda.

Processerna kan även byggas ihop till ett projektledningssystem som stödjer mallar, checklistor och nedbrytning av mätetal.

Genom att mäta och följa upp med mätetal och indikatorer, med i2i-project indicator, skapas goda förutsättningar att styra och förbättra alla projekt.

i2i-Project indicator ger indikatorer för utveckling och benchmarking av projektkundnöjdhet, projektmedarbetarnöjdhet, projektkultur-, projektsupport- och projektprocessutveckling.

Vilket kundvärde ger det?

Fokusering på projektens förädlingsflöden minskar tid och kostnad vilket bidrar till ökad vinst och kundnytta.

Vid workshopar och enkäter tar vi hänsyn till alla projektintressenter. Det skapar en delaktighet som är förutsättningen för optimalt resultat.

Hur är det kopplat till i2i – modellen?

Med stöd av modellen identifierar vi kundens värdedrivande projektprocesser ur både strukturellt och kulturellt perspektiv. Genom workshoparna skapar vi insikt om kundfokus hos medarbetarna både som individer och som projektteam.

Hur vill projektorganisationen uppfattas av sina kunder och projektmedarbetarna?

Hur används nätverket här?

Tillsammans med nätverkets partner kan vi erbjuda rätt specialistkompetens, vid behov.

Tjänster

  • Workshop för visualisering och utveckling av projektprocesser
  • Visualiserat projektledningssystem
  • i2i-Project Survey
Projekt indikator Exempel på i2i-Project Indicator