Utveckling av affärsmodeller

Vad gör vi

Vilken affärsmodell har ni?

Vi visualiserar affärsmodellen i en workshop tillsammans med kunden, enligt ”Business Model Cannvas”, Alexander Osterwalder’s affärsutvecklingsmodell.

Är du ny som företagare hjälper vi deig att bygga affärsmodellen. En fungerande verksamhet kan med fördel visualisera sin befintliga modell.

När alla kan se struktur och lönsamhet på affärmodellen är det lättare att förbättra den eller byta affärsmodell?

För vem?

Vid Upp-Start, där behovet är stort för att tydliggöra och värdera sin affärsmodell dels för sig själva och dels för andra intressenter.

I befintliga verksamheter som behöver förändring och uppdatering av sin affärsmodell.

Vilket kundvärde ger det?

Företag kan visualisera sina affärsmodeller, utveckla, kommunicera och förbättra dem!

Ett nystartat företag behöver kanske prata med finansiärer eller bank. Business Model Canvas modeller underlättar även att visualisera när man prova nya affärsmodeller, det är snabbare än att göra en affärsplan...

Hur är det kopplat till i2i – modellen?

”Business Model Canvas” ger ett affärsperspektiv och kan med fördel bidra till i2i-modellens utvecklingsperspektiv.

Vid workshopar skapas insikt om kundfokus och varumärkesstrategisk inriktning.  Där skapas delaktighet för både individ och team. Den stödjer behovsanalys om det inre varumärket, i analys av personella nyckelresurser och strukturella nyckelaktiviteter...

Hur används nätverket här?

Vid utveckling av affärsmodeller behövs ofta specifik kunskap och kontaktnät som finns i i2i Network’s nätverk...

Tjänster

  • Workshop - Hur ser din affärsmodell ut?
  • Workshop - Utveckling av affärsmodellen

         - ”SWOT-Analys” och ”Blue Ocean Strategy” från modellen

  • Workshop - Utveckling av verksamhetens värdedrivande processer - enligt ”Business Model Canvas”.
  • Genomlysning av affärsmodell, mätning och indikatorer för affärsmodellen.
Business Model Canvas Business Model Canvas Business Model Canvas Business Model Canvas Business Model Canvas ”Business Model Cannvas”, Alexander Osterwalder’s affärsutvecklingsmodell