i2i-Project Indicator

Hur lyckas vi med våra projekt?

Går alla projekt lika bra?

Följer alla projektledare samma projektmodell och metodik?

Hur nöjda är projektmedarbetarna?

Frågorna kan bli många, verksamheter är bättre på att utveckla sina verksamhetsprocesser... och göra nöjdmedarbetarundersökningar...

Vad gör vi

Vi genomför projektundersökningar och identifierar relevanta indikatorer som hjälper verksamheten att förbättra sina projekt.

i2i-Project Indicator, är utformad för benchmarking med andra projektorganisationer.

”Tre ben för projektutvärdering”

  1. En årlig genomgripande enkätundersökning, som svarar på hur delarna i projektprocessen går. Den används för att utveckla projektprocessen, följer upp projektens förmåga ur både kulturellt och strukturellt perspektiv. 
  2. En liten projektuppföljningsenkät som följer upp små projekt, enligt kund.
  3. En projektenkät som följer upp alla större projekt, de som kunden definierar som större projekt.

Exempel på indikatorer och trender:

Projekt-Kund-Nöjdhet

Projektprocess-Index. Mätning av dess delar - från val och prioritering av projektportfölj, genomförande av projektfaser och uppföljning av projektens nytta. Den hjälper till att prioritera projektprocessen för ökad projektkundnöjdhet.

Nöjd – Projektpartner-Index, Projektets externa viktigaste leverantörer

Projekt-Kultur-Index

Nöjd-Projektmedarbetar-index

Projekt Support - Index, En utvärdering av projektverktyg och utbildning mm.

Projektledar-Index, ett stöd för projektledarna att få utvärdering för bästa coachning av sin ledarroll.

Underlag för granskning