i2i-Indicator (Insight to Improve)

i2i-indicator - Ett underlag för granskning i2i - indicator, underlag för granskning

 i2i-Indicator 

Komplex och underbyggd

i2i-Indicator är komplex och väl underbyggd, men kostnadseffektiv för verksamheten. Den ger insikt om er verksamhet utifrån ett helhetsperspektiv - och resultat på det ni presterar!

 

i2i-Indicator, Insight to Improve - indicator, en tjänst som ger verksamheten mätbar insikt ur ett helhetsperspektiv. 

Genom en systematisk metod som bygger på välrenommerade teorier, kan vi göra en scanning av hela verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt! Metoden kan användas på alla typer av verksamheter. Den har anpassats till det språkbruk som används i olika verksamheter. Vi har ganska lika problematik - oavsett om vi har en privat eller offentlig verksamhets perspektiv!

Att göra en genomlysning av en verksamhet är oftast en kostsam och lång process som är tidskrävande och svår att räkna hem. i2i-Indicator har en tidseffektiv genomförandeprocess och är därmed snabbare att få nyttan av. Den ger en snabb och övergripande bild av verksamhetens nuläge och ett tydligt avstamp för framtida prioriterad förändring.

För oss finns det två viktiga element i i2i-indicator

De mätetal vi får fram ska vara sanningar från den egna verksamheten. Framtida utvecklingsförslag ska kunna implementeras i verksamheten och vara prioriterade förändringar på både kort och lång sikt.

För att säkerställa att det är sanningar vi samlar in är alla svar anonyma och respondenterna har en spridning från hela verksamheten. Under vår utvecklingsworkshop tar vi en avstamp för framtiden utifrån de svar vi fått från verksamheten förtydligade ur olika perspektiv!

 

i2i-indicator - En kompass mot målet i2i-indicator - En kompass mot målet i2i-indicator - En kompass mot målet i2i-indicator - En kompass mot målet i2i-indicator - En kompass mot målet Sju fokusperspektiv ger mätetal på både utförande och resultatdel

Vi stödjer verksamhetsledningen under hela i2i-indicatorprocessen. Först att själva få insikt om metod, sedan hur de som ledare för verksamheten ska presentera genomlysningen samt resultat till medarbetarna och kunderna som blir delaktiga. Vi genomför och faciliterar ledarna i en workshop där prioritering av utvecklingsprojekt tas fram och vi stöttar ledarna inför presentation av resultat och implementering! Men det är verksamheten som äger förändringen - det sker ingen implementering utan delaktighet hos medarbetarna!

En förändring sker inte på en dag - det tar ca tre år att implementera en förändring! Och det krävs uthållighet - annars blir det ingen skillnad! Hur många har inte varit med om omorganisationer varje år? Hur många av dessa fungerar direkt?

Det är meningen att en verksamhet ska ha nytta av resultatet och att det ska ge en avstamp till en förändring i verksamheten på både kort och lång sikt!