Faktabaserade beslut & relevanta indikatorer

Vad gör vi

Utveckling är ett kontinuerligt förändringsarbete. Detta måste man kunna mäta och följa upp. Genom att kontinuerligt mäta verksamheten via relevanta indikatorer skapas ett ”Nu-värde” av verksamheten och ett ”Trend-värde” utifrån förändringar.

Vi vill gärna se att man mäter före och följer upp regelbundet för att kunna skapa en kontinuerlig möjlighet till prioritering och justering av beslutade förändringsprojekt.

Vilket kundvärde ger det?

Hur ska man veta att man blivit bättre om man inte mäter?

Ett startvärde/Nu-värde och återkommande uppföljning ger en möjlighet att jämföra sina egna mätetal, följa upp trender och kan med fördel användas för benchmarking med andra verksamheter.

Notera att förändringar inte är en ”Quick fix”– Översatt citat:

”Med kunskap om implementering genomförs i genomsnitt 80 % av det planerade förändringsarbetet efter tre år. Utan sådan kunskap genomförs 14 % av förändringsarbetet efter 17 år!”

Källa: Fixen, D.L., Blase, K.A., Timbers, G.D., & Wolf, M.M. (2001). In search of program implementation: 792 replications of the Teaching-Family Model. In G.A. Bernfeld, D.P. Farrington & A. W. Leschield (Eds.), Offender rehabilitation in practice: Implementing and evaluating effective programs. London: Wiley.

Hur är det kopplat till i2i – modellen?

Alla indikatorer och mätetal bygger på modellens olika delar.

i2i–indicator fördjupar en verksamhets olika fokusområden och i2i-Project Indicator påvisar modellens delar ur ett projektperspektiv.

Hur används nätverket här?

Vi mäter ur olika perspektiv och identifierar de behov som finns. Dessa får sedan prioriteras av kunden.

Vi är måna om att inte suboptimera och rekommenderar vid behov, någon i vårt nätverk som är bäst för dig som kund!

Tjänster

A3 rapport Exempel på A3 rapport vid i2i-indicator