Net Promoter Score Net Promoter Score

Faktabaserade beslut 

Hur många gånger har du gått på magkänsla? Hur ofta blir det svårt att förklara vilka framsteg ni gjort? 

För att påbörja utvecklingen av verksamheten behövs en grund att stå på. För oss är det viktigt att undvika godtycke, därför vill vi stötta med att få fram de mer svårfångade faktabaserade besluten.

Det som mäts blir gjort

Fördelen med enkätundersökningar är många, men det finns även nackdelar. Det viktigaste är att den används - annars är det slöseri med tid. För att lyckas med en utveckling behövs en gemensam grundläggande analys av hur man ska använda fakta och hur dessa ska följas upp - inte en gång utan under flera år framöver så att ni kan fölha upp trender.

Vi tar tillsammans fram en plan för behov av underlag och hur enkätsvaren ska användas. Därefter gör vi mätbara enkätfrågor och genomför undersökningen. Ni får en sammanställning i form av en rapport relevanta indikatorer med trendanalys, som vi analyserar tillsammans.

Exempel på enkätundersökningar:

  • i2i indicator, 360 graders verksamhetsanalys
  • i2i-Project Indicator, 360 graders projektanalys
  • Analys av kvalitetskultur
  • Skräddarsydd kunduppföljning där NPS ingår, NPS - Net Promotor Score
  • Analys av ekonomisk hållbarhet av CSR - Samhällsansvar
  • Uppföljning av indikatorer och trender
  • Specialanpassade undersökningar

Ett gott råd - börja mäta!

Fundera på vad som är era viktigaste framgångsfaktorer och bryt sedan ner dessa till de processer som kan påverka. Försök att skapa relevanta mätbara resultat. Vissa mjuka faktorer ämnar sig bättre i en enkät med frågeställningar som kan följas upp regelbundet.

Hur er verksamhet bör ta fram fakta och om en enkät undersökning är det bästa för er, är det första vi - ni som kund och i2i Network behöver ta reda på. Oftast finns det bra fakta avseende ekonomi, produktion och i vissa fall tjänster. Det är däremot vanligt att det saknas fakta som rör mjukare delar av verksamheten, både avseende kultur och struktur.

Vi använder oss ofta av ett enkätverktyg som gör det möjligt att ställa frågor som tillsammans ger en helhetsbild av det som är viktigt - för ER. I våra enkäter kan vi ställa frågor till olika grupper eller till olika roller i verksamheten i samma enkätundersökning. Därefter slår vi samman samtliga aspekter och gör en rapport som ger en helhetsbild med olika grafer eller indikatorer.