Våra tjänster bygger på insikt om kundfokus, inre och yttre varumärkesbyggnad!

Om allt är bra och alla trivs med befintlig verksamhet behövs vi inte - just nu!

- Hur ofta är det så? Det finns vanligtvis något som behöver förbättras... i2i network arbetar med struktur och kulturförändringar i både verksamheter och projekt. Vi hjälper dig även att analysera och mäta ekonomisk hållbarhet av CSR - Corporat Social Responsibility - Samhälls ansvar

Tjänster

Vart är ni på väg?

Utveckling av processer och flöden

  • Workshopar för identifiering av värdeflöden i verksamheten
  • Verksamhetsledningssystem, som stödjer ISO-standarder
  • i2i-Indicator

Utveckling av projektprocesser

  • Workshopar för identifiering av värdeflöden i projekten
  • Projektledningssystem, som stödjer ISO-standarer
  • i2i-Project Indicator

Utveckling av affärsmodeller

  • ”Business Model Canvas” – Hur ser din affärsmodell ut?
  • ”SWOT-Analys” och ”Blue Ocean Strategy” av er ”Business Model Canvas”.
  • Utveckling av verksamhetens nyckelprocesser, enligt ”Business Model Canvas”.
  • Genomlysning och indikatorer för styrning av affärsmodellen.

Faktabaserade beslut & relevanta indikatorer

Vi arbetar med både små och stora projekt. Vi vet att "Rom inte byggdes på en dag"... Vi utför våra konsulttjänster inom både offentlig och privat sektor. i2i networks tjänster är branschoberoende - tvärt om - olikheter berikar! Vi tar med oss alla erfarenheter från olika branscher till er!

Vi skapar insikt hos individer och team att känna delaktighet och stöd för verksamhetens utveckling - både det inre och yttre varumärkesbyggandet!

Kontakt oss gärna

Ditt meddelande har skickats
Ett fel uppstod, meddelandet skickades inte.