Vårt nätverk

I i2i Network är det lika viktigt att ständigt utvecklas som att veta sin begränsning, och därmed ta stöd av partners i vårt breda nätverk för olika specialistkompetenser.

I2i network tänker alltid på att undvika suboptimering, vår styrka är att vi snabbt förstår er helhetsbild. Vi är framförallt specialister på processutveckling, i workshopar, genomlysningar och analyser utvecklar vi verksamheter tillsammans med våra kunder.

Vid genomlysningar och analyser kan slutsatsen bli att vi i förlängningen inte har all kompetens. Då rekommenderar vi partners i vårt nätverk!

Om ni vet att ni behöver hjälp med något av följande, samtidigt som ni vill hålla fokus på en helhetsbild – kontakta gärna oss – så kan vi lotsa er rätt tillsammans med i2i Network!

Together we improve!

Hur kompletterar nätverket?

Kulturutveckling

Individ & teamutveckling

Projektteamutveckling

Kommunikation & Varumärke

Omvärldsanalys – Hur uppfattas verksamheten?

Kommunikationsstrategi och utveckling

Varumärkesutveckling

Innovation och nytänkande

Nya innovativa grepp, vid teknisk utveckling eller vid specifik affärsutveckling

Teknik och produktionsutveckling

Tekniska problem och innovationer

Lean produktion och utökade kontakter för benchmarking mm

Nätverk