i2i-Modell i2i-Modell i2i-Modell i2i-Modell i2i-Modell i2i - insight 2 improve - en modell för utveckling

i2i Network

Vi vill vara en del i din framtid - att skapa en ekonomiskt hållbar verksamhet

Insight-to-Improve Network- Insikt driver utveckling!

Ofta saknas insik, antingen hos ledningen eller medarbetarna. Därför misslyckas ofta förändringsprojekt. Det måste finnas en organisationskultur som är öppen för förändring - för att kunna skapa insikt - om förändringsbehov. Om ledarna i verksamheten har insikt om behov av utveckling, så finns det alla möjligheter att lyckas.

Skapa insikt 

En förutsättning för att kunna ta till sig en ny kunskap är att förstå att det finns ett behov - en insikt. Ibland är det lättare att ta hjälp utifrån av konsulter. Vår erfarenhet och beprövade metoder förenklar implementering hos er. Samtidigt krävs interna ledare som har internt mandat att vara förändringsledare.

Genom att skapa insikt hos individer och team - om struktur och kultur, tar vi tillsammans fram beslutsunderlag och stödjer implementering av ett hållbart inre och yttre varumärkesbyggande.

Vi genomlyser, visualiserar och utvecklar projekt och verksamheter – tillsammans med våra kunder!

- Det realiserar värde för din kund och för er verksamhet. Er ekonomi, kultur och struktur blir mätbart bättre!

Together we improve!

Effektiva öar i en ocean av ineffektivitet

I dag är alla verksamheter medvetna om att man ska effektivisera. Det är de flesta bra på! Ibland borde man lyfta blicken och få en helhetsbild. Vi hjälper dig att på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt få en övergripande mätbar bild. Ofta finns det saker som fungerar bra och andra delar som kan behöva lyftas.

Hur ser ert behov ut? Ser ni era kunder som att de bara köper en gång eller är er strävan att alla kunder ni säljer till alltid ska vända sig till er först i framtiden? Har ni en bra kvalitetskultur eller finns det hjältar som fixar problemen? Hur ser det ut med projekten, levererar ni till utsatt tid och kostnad? Är era kunder nöjda med era leveranser?

Har ni frågat? Vi kan hjälpa er att få svar och möjlighet att följa upp trenderöver tid. Fråga efter en enkätundersökning.

i2i Network hjälper er att stegvis skapa riktig förändring. Det är ingen quick - fix, men tillsammans tar vi fram faktabaserade beslut och prioriterar! 

Tjänster

Processutveckling Utveckling av verksamheter
Projektutveckling Projektutveckling
Genomlysning & indikatorer Faktabaserade beslut & indikatorer
Utveckling av affärsmodell Affärsmodellutveckling